Asocijacija informatičara u Bosni i Hercegovini
Asocijacija informatičara u Bosni i Hercegovini
Asocijacija informatičara u Bosni i Hercegovini
Home O ECDL-u FAQ Mapa sajta Linkovi Kontakt English
European Computer Driving Licence Foundation
Ovaj projekat finansira Europska unija
NOVOSTI

 

U prilogu možete pronaći istraživačke dokumente vezane za Analize tržište rada, a koja su rađena u okviru projekta: „Centar za cjeloživotno učenje“
- ANALIZA TRŽIŠTA
- ANALIZA TRŽIŠTA/kraća verzija/
- ISTRAŽIVANJE POTREBA TRŽIŠTA RADA
Doboj, Modriča, Derventa

- ANALIZA POLITIKA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA

U prilogu je Godišnji bilten koji objavljuje Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS u partnerstvu sa: Biosplus Derventa, Budućnost Modriča, Visokom poslovno-tehničkom školom Doboj i Asocijacijom informatičara u BiH u okviru projekta “Centar za cjeloživotno učenje” koji finansira kroz program “CIVIL SOCIETY FACILITY Programme 2012” Evropska unija.
Godišnji bilten broj 1, Januar – decembar 2013. godine

 

Studijska posjeta Sloveniji

Predstavnici Centra za promociju evropskih vrijednosti – Europlus Doboj, Visoke poslovno-tehničke škole Doboj, Udruženja građana Budućnost Modriča, Asocijacije informatičara u Bosni i Hercegovini i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske filijale Doboj u okviru projekta «Centar za cjeloživotno učenje», koji finansira Evropska unija, posjetili su Sloveniju. Koordinator trodnevne studijske posjete od 31. marta do 2. aprila 2014. godine bio je Andragoški centar Republike Slovenije. Više...

 

 

O NAMA

Asocijacija informatičara u Bosni i Hercegovini je nezavisna, neprofitna, nepolitička i nenacionalna institucija čiji je cilj da uvede evropske i svjetske standarde u proces edukacije korisnika personalnih računara u Bosni i Hercegovini.
Asocijacija informatičara u Bosni i Hercegovini osnovana je 12.05.2003. godine i obuhvata članice iz oba entiteta.

Svrha i programski ciljevi Asocijacije
Osnovni ciljevi osnivanja Asocijacije su:
ECDL da djeluje na uvođenju evropskih i svjetskih ECDL / ICDL standarda u proces edukacije korisnika personalnih računara
ECDL da uspostavi i razvija mrežu edukacionih i test centara na području Bosne i Hercegovine
ECDL da se u skladu s ECDL standardima verificira znanja i vještine korisnika personalnih računara kroz sticanje ECDL certifikata

U ostvarivanju svojih ciljeva Asocijacija poduzima različite aktivnosti i angažira se na uspostavljanju saradnje sa svim institucijama i pojedincima koji mogu pozitivno doprinositi ostvarivanju svrhe, ciljeva i djelatnosti Asocijacije.

 


 
 
 
 
 
Fotografije - Sarajevo - Promocija ECDL nacionalne licence
144559
Copyright © 2012 ECDL BiH