U prilogu je Godišnji bilten koji objavljuje Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS u partnerstvu sa: Biosplus Derventa, Budućnost Modriča, Visokom poslovno-tehničkom školom Doboj i Asocijacijom informatičara u BiH u okviru projekta “Centar za cjeloživotno učenje” koji finansira kroz program “CIVIL SOCIETY FACILITY Programme 2012” Evropska unija.
Godišnji bilten broj 1, Januar – decembar 2013. godine

Podijelite objavu