Kako dobiti ECDL diplomu?

ECDL (European Computer Driving Licence) je međunarodno priznat standard koji verifikuje pokazano znanje o informacionim tehnologijama i korišćenju računara. ECDL diplome Vam otvaraju vrata na svim radnim mjestima gdje se traži znanje rada na računaru, a preporučene su i kao jedan od standarda za prijem u državnu službu širom Bosne i Hercegovine. Baza pitanja za testiranje je jedinstvena za sve test centre u Bosni i Hercergovini ali i u svijetu. Ovakvom standardizacijom je osigurano priznavanje ECDL diploma stečenih u BiH u više od 150 zemalja širom svijeta.

Nakon položena ukupno 4 ispita, tri obavezna Modul 2 (operativni sistem), Modul 3 (obrada teksta) i Modul 7 (Internet i e-mail) i jednog modula po izboru, kandidat dobija ECDL Start diplomu, a nakon položenih svih 7 ispita ECDL diplomu i karticu.

 

uslov_za_ecdl_start

Za sva pitanja uvezi termina obuke, polaganja i cijena obratite se vašem najbližem ovlaštenom ECDL centru.


ECDL Core program edukacije i testiranja se sastoji od sedam modula koji obuhvataju pojedine informatičke oblasti.

MODUL 1 – Osnove informacionih tehnologija
Opšte poznavanje principa rada na računaru, software, hardware, ulazni i izlazni uređaji, vrste memorijskih uređaja itd.

MODUL 2 - Operativni sistem i upravljanje datotekama
Rad u Windows okruženju, osnove rada sa folderima i datotekama, upotreba integrisanih alata.

MODUL 3 - Obrada teksta
Osnove rada u programu za obradu teksta (Microsoft Word)

MODUL 4 - Elektronske tabele
Osnove rada u programu za  elektronske tabele (Microsoft Excel)

MODUL 5 - Baze podataka
Osnove  kreiranja  i održavanja baze  podataka (Microsoft Access)

MODUL 6 - Grafika i multimedijalne prezentacije
Osnovne tehnike izrade multimedijalnih prezentacija (Microsoft PowerPoint)

MODUL 7 – Informacije i komunikacije
Osnove rada sa Internet pretraživačem i rad u programu za elektronsku poštu (Microsoft Internet Explorer  i Outlook)

eCitizen je skraćeni program edukacije i testiranja namijenjen korisnicima koji žele steći i verifikovati osnovna znanja o radu na računaru, uključujući korišćenje Interneta i elektronske pošte, e-uprava servisa, elektronske trgovine itd. Program je osmišljen sa prvenstvenim ciljem da građani nauče osnove vještine koje su neophodne da bi se aktivno uključili u informaciono društvo.


ECDL ispiti

Ispiti se polažu isključivo u ovlaštenim test centrima koji su putem Interneta povezani na jedinstveni test server.  Pitanja i odgovori su prevedeni na naš jezik. Ukoliko kandidat smatra da ima dovoljno znanja, može polagati ECDL ispite bez obaveze da prethodno pohađa obuku, ali prije toga mora dobiti svoj jedinstveni ID broj.

Testovi za sve module imaju po 36 pitanja i traju po 45 minuta. Uslov za prolaz svakog modula je 75% tačnih odgovora. Kandidat ima pravo da polaže ispite u roku od 3 godine od trenutka dobijanja jedinstvenog ID broja.


ECDL Diplome

Nakon položena ukupno 4 ispita, tri obavezna Modul 2 (operativni sistem), Modul 3 (obrada teksta) i Modul 7 (Internet i e-mail) i jednog modula po izboru, kandidat dobija ECDL Start diplomu, a nakon položenih svih 7 ispita ECDL diplomu i karticu.

Za dobijanje eCitizen diplome potrebno je položiti samo jedan ispit čija su pitanja posebno prilagođena ovom programu.

ECDL diplome u Bosni i Hercegovini isključivo izdaje Asocijacija informatičara u BiH na osnovu testiranja obavljenih u ovlaštenim ECDL centrima.