Asocijacija INFORMATIČARA U BiH

Kontakt email: asocijacijaecdl@gmail.com

Svi kandidati zainteresirani za edukaciju i / ili testiranje za ECDL certifikat mogu se javiti u najbliži ECDL CENTAR.
UPRAVNI ODBOR

Predsjednik Upravnog odbora Asocijacije
Mr. Mensura Beganović, dipl.inž. elektrotehnike