U okviru globalne akcije “Hour of Code” Asocijacija je odlučila da nagradi 50 učenika iz najaktivnijih škola sa besplatnim ECDL Start testiranjem.

Najaktivnije škole u okviru akcije su:

Škola koja je uključila najveći broj učenika u odnosu na ukupan broj učenika dobija 3 ECDL testiranja za svoje učenike:

– Četvrta osnovna škola Ilidža/Hrasnica

Škole koje su osvojile po dva ECDL testiranja:

– Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža
– O.Š. “Hasan Kikić” Sarajevo
– Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo
– Gimnazija “Meša Selimović” Tuzla
– KŠC “Don Bosco” Žepče
– JU O.Š. “Osman Nuri Hadžić” Sarajevo
– JU OŠ “Sveti Sava” Doboj
– O.Š. “Aleksa Šantić” Sarajevo
– O.Š. “Cazin 1” Cazin
– O.Š. Srednje Ilijaš
– JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Sarajevo
– JU “Srednja škola za saobraćaj i komunikaciju” Sarajevo
– Prva osnovna škola Ilidža
– JU Osma osnovna škola “Amer Ćenanović” Ilidža
– O.Š. “Kovačići” Sarajevo
– “Deseta osnovna škola Ilidža”
– JU Osnovna škola “Nafija Sarajlić” Sarajevo
– Srednja građevinska škola “Jurja Dalmatinca” Mostar
– JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla

Škole koje su osvojile po jedno ECDL testiranje:

– OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Sarajevo
– O.Š. “Mirsad Prnjavorac” Vogošća
– O.Š. “Umihana Čuvidina” Sarajevo
– Srednja medicinska škola Sarajevo
– OŠ “Hilmi ef. Šarić” Tarčin
– OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo
– O.Š. “Avdo Smailović” Sarajevo

Podijelite objavu