OSNOVE INTERNETA

U modulu Osnovi interneta su navedeni osnovni koncepti i vještine vezanih za web pretraživače, efektivne pretrage informacija, online komunikacije i e-mail-a.

Po završetku ovog modula kandidat će biti u mogućnosti da:

  • Razumije pojam web pretraživača i online koncepte bezbjednosti.
  • Koristi web pretraživač i upravlja podešavanjima, obilježivačima i rezultatima pretrage (outputs)
  • Efikasno pronalazi informacije na internetu i procjenjuje sadržaj site-a.
  • Razumije osnovna pitanja autorskih prava i zaštite podataka.
  • Razumije koncepte online zajednica, komunikacije i e-mail-a.
  • Šalje, prima i upravlja e-mail porukama i njihovim podešavanjima.
  • Organizuje i pretražuje e-mail poruke i koristi kalendare.

Koje su prednosti ovog modula?

  • Pokriva ključne vještine potrebne za web pretraživanje i online sigurnost.
  • Potvrđuje praksu u efektivnom korištenju računara
  • Razvijen u saradnji sa korisnicima računara, ekspertima i profesionalcima iz cijelog svjeta.

 

Pregled nastavnog plana:

Kategorija
Vještine
Koncepti web pretraživanja- Ključni koncepti
- Sigurnost i bezbjednost
Web pretraživanje- Korištenje web pretraživača
- Alati i podeševanja
- Markeri (bookmarks)
- Rezultati internet pretraživanja
Informacije na internetu- Pretraga
- Kritična procjena
- Autorska prava, zaštita podataka
Koncepti komunikacije- Online zajednice
- Alati za komunikaciju
- Koncept e-mail poruka
Korištenje e-mail-a- Slanje e-mail poruka
- Primanje e-mail poruka
- Alati i podešavanja
- Organizovanje e-mail poruka