OSNOVE KORIŠTENJA RAČUNARA

Ovaj modul definiše vještine i koncepte koji se odnose na upotrebu i korištenje uređaja, pravljenje i upravljanje fajlovima, mreže i sigurnost podataka.

Po završetku ovog modula kandidat će biti u mogućnosti da:

 • Razumije osnovne koncepte IKT (Informaciono-komunikacione tehnologije), računare, uređaje i softvere.
 • Uključi i isključi računar.
 • Radi efikasno na radnoj površini računara (desktop) koristeći ikone i prozore.
 • Prilagodi glavna podešavanja operativnog sistema i koristi ugrađenu pomoć.
 • Kreira i odštampa dokument.
 • Poznaje osnovne koncepte organizacije fajlova kao i da efikasno organizuje fajlove i foldere.
 • Razumije osnovne koncepte skladištenja podataka i kako da koristi programe za pakovanje (compress) i raspakivanje (extract) velikih fajlova.
 • Razumije koncepte mreže i opcije povezivanja.
 • Razumije značaj zaštite podataka i uređaja od zlonamjernih programa (malware) i značaj pravljenja kopije podataka (backup).
 • Razumije ekološke (greenIT) i zdravstvene aspekte korištenja IKT.

Koje su prednosti ovog modula?

 • Pokrivene su osnovne vještine i koncepti koji se odnose na IKT (Informaciono-komunikacione tehnologije), računare, uređaje i softvere
 • Potvrda praktičnog poznavanja rada na računaru
 • Razvijen u saradnji sa korisnicima računara, ekspertima i profesionalcima iz cijelog svjeta.

 

Pregled nastavnog plana:

Kategorija
Vještine
Računari i uređaji- IKT
- Hardver
- Softver i licenciranje
- Pokretanje i gašenje računara
Radna površina, ikone, podešavanja- Radna površina i ikone
- Korištenje prozora
- Alatke i podešavanja
Izlazi (Outputs)- Obrada teksta
- Štampanje
Upravljanje fajlovima- Uopšteno o fajlovima i folderima
- Organizovanje fajlova i foldera
- Skladištenje i kompresija
Mreže- Koncepti mreže
- Pristup mreži
Sigurnost- Zaštita podataka i uređaja
- Zlonamjerni programi
- Ekološki (green IT) i zdravstveni aspekti korišćenja IKT