Doboj 23. decembar 2014. godine
U okviru projekta „Centar za cjeloživotno učenje“, koji finansira EU i sufinansira grad Doboj, u Doboju je održan poslednji sastanak radnog tima za izradu Sporazuma o saradnji (SoS) čije je tema bila usvajanje finalnog dokumenta SoS. Na sastanku je Dijana Đurđević, voditeljica projekta, predstavila finalnu verziju nacrta Sporazuma o saradnji, a nakon kratke diskusije i predloženih izmjena usaglašen je finalni sadržaj dokumenta i dogovoreno da Sporazum bude potpisan krajem februara 2015. godine u Derventi.

Cilj sporazuma je unapređenje društvene brige i jačanje sistema podrške osobama iz teško zapošljivih kategorija, koje zbog različitih problema i stanja u kojem se nalaze veoma sporo i izuzetno teško mogu da nađu poslodavca i zaposlenje, a tu kategoriju čine nezaposlene osobe starije od 45 godina, osobe sa invaliditetom i žene žrtve nasilja.

Nizom opštih i posebnih ciljeva i mjera, koje predlažu udruženja građana, lokalne vlasti i Zavod za zapošljavanje, strane potpisnice regulišu svoje obaveze na putu unaprjeđenja položaja osoba iz teško zapošljivih kategirija.

Izrada Sporazuma o saradnji je jedna od aktivnosti projekta „Centar za cjeloživotno učenje“.Voditelj projekta je Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS, a partneri su: NVO Budućnost iz Modriče, NVO Biosplus iz Dervente, Asocijacija informatičara u BiH iz Sarajeva i Visoka poslovno tehnička škola iz Doboja.
Zavod za zapošljavanje RS, PJ Doboj i Zavod za obrazovanje odraslih RS u ovom projektu imaju ulogu saradnika.

“Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije”.

Ovaj projekat finansira Evropska unija

Podijelite objavu