Derventa, 24.05.2013. godine
U Derventi je održan prvi sastanak radnog tima za izradu Sporazuma o saradnji (Sos) u okviru projekta „Centar za cjeloživotno učenje“ čiji je cilj poboljšanje položaja teško zapošljivih kategorija. Radni tim će do novembra 2014. godine,u koordinaciji sa timom koji provodi projekat „Centar za cjeloživotno učenje“, raditi na izradi Sporazuma, koji će biti potpisan u poslednjem mjesecu implementacije projekta.

Cilj Sporazuma o saradnji je da uspostavi i definiše mehanizme saradnje i zajedničkog djelovanja tri sektora (organizacija civilnog društva, lokalne vlasti i institucija) i zajednički rad u oblasti rada, zapošljavanja i obrazovanja odraslih uz poboljšanje položaja teško zapošljivih kategorija na području Doboja, Dervente i Modriče.

Na prvom sastanku u Derventi predstavljeni su trenutni nivo saradnje institucija, lokalne vlasti i organizacija civilnog društva u oblasti unaprijeđenja zapošljavanja i obrazovanja odraslih, budući rad Centra za cjeloživotno učenje, te aktivnosti interesnih strana na unapređenju položaja teško zapošljivih kategorija (osobe sa invaliditetom, žene, odrasla lica u dobi od 45 i više godina koji su dugoročno nezaposleni).
Za potrebe izrade Sos imenovani su sljedeći članovi tima:
– Goran Božić, projekt menadžer Centar za promociju evropskih vrijednosti EROPLUS Doboj
– Drago Tadić, projekt menadžer Biosplus Derventa
– Gordana Vidović, projekt menadžer Budućnost Modriča
– Marica Ilić, šefica Odsjeka za privredu Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti grada Doboja
– Dragan Pajić, samostalni stručni saradnik za društvene djelatnosti iz oblasti dobrovoljng udruživanja građana Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti opštine Derventa
– Dušanka Lejić, samostalna stručna saradnica za turizam omladinu humanitarne i nevladine organizacije i mjesne zajednice (Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti opštine Modriča)

Obaveza članova tima je da održavaju radne sastanke prema dogovoru i zajednički utvrđenom planu i da po potrebi konsultuju Ministarstvo obrazovanja Republike Srpske, Ministarstvo rada Republike Srpske i organizacije civilnog društva koje rade na poboljšanju položaja kategorija građana sa poteškoćama u zapošljavanju.
Izrada Sporazuma o saradnji je jedna od projektnih aktivnosti u sklopu projekta „Centar za cjeloživotno učenje“ koji finansira Evropska unija. Voditelj projekta je Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS u partnerstvu sa: NVO Budućnost iz Modriče, NVO Biosplus iz Dervente, Asocijacija informatičara u BiH iz Sarajeva i Visoka poslovno tehnička škola iz Doboja.
Zavod za zapošljavanje RS, PJ Doboj i Zavod za obrazovanje odraslih RS u ovom projektu imaju ulogu saradnika.
Spoljni stručni saradnik koji će koordinirati proces izrade Sporazuma o saradnji je Borivoje Golubović.

“Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije”.

Ovaj projekat finansira Evropska unija

Podijelite objavu