TABELARNO RAČUNANJE (EXCEL)

Ovaj modul omogućava kandidatima da razumiju koncept tabelarnih računanja i da pokažu sposobnost korištenja aplikacija za tabelarno računanje za izradu preciznih analiza.

Po završetku ovog modula kandidat će biti u mogućnosti da:

 • Radi sa aplikacijama za tabelarno računanje i da ih čuva u različitim formatima file-a
 • Koristi ugrađene opcije, kao što je opcija pomoći, za povećanje produktivnosti
 • Unosi podatke u ćelije
 • Kreira liste
 • Izabere, sortira, kopira i briše podatke
 • Izmjeni redove i kolone u radnim listovima
 • Kopira, briše i mjenja naziv radnog lista
 • Kreira matematičke i logičke formule koristeći standardne funkcije
 • Prepozna greške u formulama
 • Formatira brojeve i tekst sadržan u radnim listovima
 • Izabere, kreira, formatira grafikone
 • Podešava stranice tabelarnih računanja
 • Štampa.

Koje su prednosti ovog modula?

 • Pokriva sve ključne vještine potrebne za korištenje tabelarnih računanja
 • Stečene vještine se mogu primjeniti na sve programe za tabelarno računanje, od vendorskih paketa do besplatnih programa.
 • Potvrđuje praksu o efikasnom korištenju programa za tabelarno računanje
 • Razvijen od strane korisnika računara, eksperata i profesionalaca širom svjeta.

 

Pregled nastavnog plana:

Kategorija
Vještine
Korištenje aplikacije- Rad u aplikaciji za tabelarno računanje
- Povećanje produktivnosti
Ćelije- Unos, izbir
- Mijenjanje, sortiranje
- Kopiranje, brisanje
Upravljanje radnim listovima- Redovi i kolone
- Radni listovi
Formule i funkcije- Aritmetičke formule
- Funkcije
Formatiranje- Brojevi/Datumi
- Sadržaj
- Poravnanje, efekti za granice
Grafikoni- Kreiranje
- Modifikovanje
Izlazi (Outputs)- Podešavanje
- Provjera i štampanje